बार्दलीमा सुकाएको मकैको झुत्ता

पाल्पा रामपुर नगरपालिका– ६ बस्ने कृषक उमा भट्टराईले मकैलाई मुसा र पानीबाट सुरक्षित राख्न घरको बार्दलीमा सुकाएको मकैको झुत्ता ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *