रानीपुरमा रुखमा घार बनाएर बसेको वन मौरी

कञ्चनपुरको रानीपुरमा रुखमा घार बनाएर बसेको वन मौरी । वन मौरी बस्ने रुखहरु मासिन थालेपछि वन मौरी लोपोन्मुख अबस्थामा पुगेको छ । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *