गण्डकी प्रदेशमा माओवादीबाट मन्त्री बन्नेको टुङ्गो लाग्यो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *