‘प्रतिबद्धता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन होस्ः हामी मत दिन्छौँ’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *