सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्य चयन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *