नेपालमा नै मुटुको कृत्रिम भल्व राख्न थालेपछि विदेश जाने घटे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *