राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रमुख आयुक्तद्वारा निर्धक्क भई मतदान गर्न आह्वान

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *