सरकारले कोशी अस्पताललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ः स्वास्थ्यमन्त्री

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *