सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको स्थिर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *