स्याललाई हानेको बन्दुकले छोराको मृत्यु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *