मानव बेचबिखनको कानूनी व्यवस्थाले अन्तरराष्ट्रिय कानूनसँग मेल खाएन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *