विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोटको समस्या ः गर्भमै मारिन्छन् छोरी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *