सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *