जिल्लामै थाइराइड परीक्षण हुन थालेपछि सोलुखुम्बुवासी हर्षित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *