पहिरो पीडितको पीडाः ‘टहराको बास र थापेको गाँसमा चल्दै छ सास’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *