मस्र्याङ्दीमा खस्यो मिनी ट्रक, गोताखोर टोलीद्वारा खोजी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *