स्वयंसेवी शतक रक्तदाता प्रेमसागर कर्माचार्यलाई सम्मान

स्वयंसेवी शतक रक्तदाता प्रेमसागर कर्माचार्यलाई शुक्रबार ड्रिमल्याण्ड पब्लिक हाई स्कूल बागबजारले १६२ औं पटक रक्तदान गरे वापत सम्मान गदै स्कूलका प्रधानाध्यापक लगायत । तस्वीर सौज्नय ड्रिमल्याण्ड पब्लिक हाई स्कूल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *