हिउँले ढक्मक्क ढाकिएको नीलगिरि हिमाल

हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका–५ मा हिउँले ढक्मक्क ढाकिएको नीलगिरि हिमाल र पर्यटकीय ठिनी गाउँ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *